Wybierz region

Wybierz miasto

  Ogólnopolska akcja antymasońska

  Autor: Krzysztof Kaźmierczak

  2000-05-26, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24

  Starosta powiatu warszawskiego otrzymał wczoraj wnioski o rozwiązanie dwóch działających w Polsce organizacji masońskich. Także wczoraj Prokuratura Okręgowa w Poznaniu odrzuciła wniosek w sprawie poznańskiej loży ...

  Starosta powiatu warszawskiego otrzymał wczoraj wnioski o rozwiązanie dwóch działających w Polsce organizacji masońskich. Także wczoraj Prokuratura Okręgowa w Poznaniu odrzuciła wniosek w sprawie poznańskiej loży masonów.


  Wniosek o delegalizację stowarzyszeń Wielka Loża Narodowa Polski i Wielki Wschód Polski złożył w warszawskim starostwie Zbigniew Rutkowski, redaktor naczelny wydawanego w Poznaniu kwartalnika politycznego ,,Wolna Polska''.

  Loże z błędem prawnym

  - Uważam, że orzeczenia o zarejestrowaniu tych organizacji obarczone są wadą prawną - powiedział nam inicjator akcji antymasońskiej. - Oba stowarzyszenia rażąco naruszają prawo łamiąc art. 13 Konstytucji RP, który zakazuje prowadzenia utajnionej działalności. Rutkowski twierdzi, że rejestrując się jako stowarzyszenia, masoni obeszli prawo wprowadzając sąd w błąd, że prowadzą legalną działalność. Mimo iż podały adresy siedzib i nazwiska założycieli, faktycznie prowadzą jednak tajną działalność i utajniają nazwiska swoich członków.

  Poznaniak zapowiada wystąpienie na tej samej podstawie o rozwiązanie trzeciej działającej w Polsce organizacji masońskiej - Międzynarodowego Zakonu Wolnomularskiego Mieszanego ,,Droit Humain'' Jurysdykcja Polska. Starosta powiatu warszawskiego, na którego terenie zarejestrowano stowarzyszenia ma kompetencje do wystąpienia do Sądu Okręgowego w Warszawie o ich delegalizację.

  Śledztwa nie będzie

  Wczorajsze wnioski to kolejny etap akcji antymasońskiej rozpoczętej jesienią ub.r. przez naczelnego ,,Wolnej Polski''. Wtedy to, po wcześniejszej akcji kolportażu antymasońskich ulotek, Z. Rutkowski złożył w poznańskiej Delegaturze Urzędu Ochrony Państwa wniosek o ściganie członków loży ,,Świątynia Hymnu Jedności'' działającej od 1997 roku w Poznaniu. UOP przekazał doniesienie do prokuratury okręgowej. Ta skierowała je do prokuratury garnizonowej, która zwróciła sprawę do cywilnej prokuratury.

  Wczoraj prokuratura okręgowa odmówiła wszczęcia śledztwa przeciw poznańskim masonom. - Organizacja masońska jest legalna, wobec czego ma prawo prowadzić działalność - powiedział nam Mirosław Adamski, rzecznik poznańskiej prokuratury. - W tej sytuacji nie znaleźliśmy podstaw do tego by sądzić, że popełniono przestępstwo.

  Zbigniew Rutkowski dowiedział się od odrzuceniu jego wniosku od ,,Gazety''. - Z pewnością złożę zażalenie na decyzję prokuratury - zapowiedział. Krzysztof KAŹMIERCZAK

  Masoneria

  Powstały w XIII w. międzynarodowy antyklerykalny ruch parareligijny. Działa w sposób tajny, ma na całym świecie ponad 6 mln członków (dane na rok 1966). Masoneria stawia sobie za cel doskonalenie ludzi, niwelowanie różnic religijnych i stanowych oraz ogólną fraternizację. Podstawy organizacyjne masoneria przejęła ze średniowiecznych cechów murarskich i organizacji o charakterze okultystycznym. W 1738 papież Klemens XII obłożył masonów ekskomuniką. Cofnięto ją, lecz do dzisiaj obowiązuje zakaz wstępowania katolików do lóż.

  Paragraf na masonów?

  Wnioskodawca delegalizacji organizacji masońskich w Polsce powołuje się na 13 art. Konstytucji RP.

  Mówi on, iż ,,Zakazane jest istnienie organizacji (...), których program lub działalność (...) przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa''.

  Mirosław Adamski

  Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

  Odrzuciliśmy wniosek o wszczęcie śledztwa, gdzyż nie stwierdziliśmy, że mamy do czynienia z przestępstwem. Według nas, masoni działają legalnie, gdyż są zarejestrowani w warszawskim sądzie.

  Sonda

  Letnich atrakcji w moim mieście jest...

  • jak na lekarstwo. (79%)
  • na tyle dużo, że często nie wiem co wybrać. (10%)
  • wystarczająco, ale mogłyby być ciekawsze. (10%)