Co z planowanymi modernizacjami ZSRiT w Powodowie oraz ZSZ w Wolsztynie?

Patrycja Bartkowiak
Patrycja Bartkowiak
Powiat wolsztyński na modernizację szkół ponadpodstawowych pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8,2 miliona złotych. Obie placówki, Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, ulegną gruntownej modernizacji.

Powiat wolsztyński na modernizację szkół ponadpodstawowych pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8,2 miliona złotych.

Jak poinformował nas starosta wolsztyński pan Jacek Skrobisz, obecnie inwestycja znajduje się na etapie rozpisywania przetargu unijnego.

Pani Agata Andrys ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie informuje, że zakres prac w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie obejmować ma między innymi dostosowanie dwóch sali lekcyjnych, w budynku tzw. internatu, na potrzeby pracowni informatycznych, co wymagać będzie przebudowania instalacji elektrycznej i niskoprądowej.

W budynku warsztatów połączone zostaną cztery pomieszczenia, które zostaną przekształcone w dwie pracownie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Oprócz tego wyposażone zostaną: pracownia komputerowa, pracownia mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pracownia biologii, pracownia weterynarii, pracownia elektryczna oraz pracownia geodezji.

Całkowity koszt wymaganych prac budowlanych na terenie placówki to ponad 490 tysięcy, a koszt wyposażenia wszystkich sali lekcyjnych wyniesie ponad 2,1 miliona złotych.

Natomiast w ramach modernizacji Szkół Zawodowych w Wolsztynie zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna oraz nowa sieć FTP w 12 salach lekcyjnych oraz w budynku tzw. warsztatów. Co za tym idzie, po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych w ścianach, sufitach i podłodze, konieczne będzie szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów, a także wymiana okładzin posadzkowych.

Stare okna zostaną zastąpione oknami PCV wraz z obróbką ościeży w 9 salach. Natomiast w budynku „warsztatów” przebudowie ulegną dwa pomieszczenia. Jedno z nich zostanie zmniejszone, a drugie, które ze względu na swoje małe rozmiary nie jest wykorzystywane do celów dydaktycznych, powiększy się.

We wszystkich wyremontowanych pracowniach zostaną zamontowane nowe drzwi. Planowane jest również wyposażenie sali: projektowania i programowania CAD/CAM/CNC, montażu i projektowania urządzeń mechatronicznych, logistyczna, jezykowa, informatyczna, matematyczna, mechatroniczna, fizyczna, BHP i edukacji dla bezpieczeństwa, rysunku technicznego, materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna oraz ta kształcąca techników prac wykończeniowych w budownictwie i technik budownictwa.

W planach jest również budowa warsztatów, które miałyby służyć praktycznej nauce zawodowej. Budynek stanie przy ul. Kusocińskiego 1. Całkowity koszt robót budowlanych w ZSZ wyniesie ponad 2,4 miliona złotych, natomiast cena wyposażenia szacowana jest na blisko 4,5 miliona.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace remontowe na terenach placówek rozpoczną się w okolicach września.

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Dodaj ogłoszenie