Jak prezentuje się sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim?

Patrycja Bartkowiak
Natalia Krawczyk
Sytuacja na rynku pracy obecnie zmusza do zastosowania wielu nietuzinkowych rozwiązań. Postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się ona w powiecie wolsztyńskim. O kilka istotnych spraw, takich jak stopa bezrobocia oraz najbardziej pożądane zawody, zapytaliśmy Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie.

Sytuacja na rynku pracy w ostatnim czasie przybrała obrót o 180˚. W dobie pandemii koronawirusa, która wywróciła świat do góry nogami, pracodawcy byli zmuszeni likwidować etaty, stanowiska oraz zawężać budżety. Podejmowano szczególne działania, które w ostatecznym rozrachunku były niekorzystne dla obu stron relacji pracodawca-pracownik, lecz niestety konieczne.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak ma się obecnie sytuacja na wolsztyńskim rynku pracy. Danych na temat stopy bezrobocia zaczerpnęliśmy z Urzędu Pracy. Na dzień 31 sierpnia 2020 r. stopa bezrobocia na terenie powiatu wolsztyńskiego stanowi 2,1%. Porównując, w województwie wielkopolskim, wynosiła 3,7%, natomiast w całym kraju ten wskaźnik osiągnął pułap 6,1%.

Bez wątpienia można zauważyć wzrost bezrobocia, patrząc na dane pochodzące z roku 2020 i 2019. 31 grudnia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie stopa bezrobocia stanowiła 1,6%, a już rok później w marcu 1,8%.

„Zdecydowanie najwięcej ofert pracy wpływa dla pracowników produkcji, pracowników fizycznych, pracowników w zawodach ogólnobudowlanych, dla kierowców z kategorią od B do C+E. Zdarzają się oferty dla sprzedawców. Najmniej w obecnie chwili jest ofert na stanowiskach pracownik administracyjno-biurowy.”

- informuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie pani Sylwia Tomiak-Rozynek. Dodaje także, że na lokalnym rynku pracy brak jest pracowników księgowości, działów kadr, a także murarzy.

PUP w tym roku, na aktywizację osób bezrobotnych, przekazał łączną kwotę 1 342 500 zł. Pani Sylwia Tomiak-Rozynek mówi, że środki te przeznaczono w oparciu o zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Na organizacje prac interwencyjnych wydano 42 500 zł. Kolejnym kierunkiem rozdysponowania pieniędzy była organizacja staży, na które przeznaczono 417 274 zł. Osoby bezrobotne otrzymały także dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w łącznej kwocie 498 127 zł. Pieniądze na aktywizację rynku pracy ulokowano także w doposażenie nowych miejsc pracy, które wyniosło 249 089 zł. Oprócz tego 77 000 zł przeznaczono na bon na zasiedlenie, 56 010 zł na szkolenia, a 2 500 zł pochłonęły badania lekarskie.

Jan Błachowicz, konferencja mistrza UFC

Wideo

Dodaj ogłoszenie