Jakie inwestycje mogą powstać w 2022 roku w naszych gminach?

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Pixabay
Udostępnij:
Końcówka każdego roku wiąże się z opracowywaniem w samorządach terytorialnych projektów budżetów na kolejne dwanaście miesięcy. I choć same budżety uchwalane są na przełomie grudnia i stycznia, to zwykle w listopadzie publikowane są plany budżetowe, następnie omawiane przez radnych.

W związku z tym faktem postanowiliśmy przyjrzeć się planom inwestycyjnym, jakie mają obecnie poszczególne gminy na terenie powiatu wolsztyńskiego. Raz jeszcze podkreślamy, że opisywane poniżej sprawy nie są ostateczne i może jeszcze dojść do zmian – po komisjach i sesjach.

Zaczynamy od gminy miejsko – wiejskiej, a więc Wolsztyna. Na zadania inwestycyjne w 2022 roku zaplanowano tutaj blisko 18 milionów złotych. Najwięcej – co nie powinno dziwić – zaplanowano na budowy i modernizacje dróg i chodników (ponad 7 mln zł). W projekcie znalazły się m.in.: budowy dróg w Komorowie, Berzynie, Chorzeminie, na odcinku Nowe Tłoki – Głodno, a także budowę chodników i ciągów pieszo – rowerowych na terenie gminy, budowę dróg wewnętrznych m.in. We Wroniawach, czy Starym Widzimiu. Są również propozycje modernizacji ulic – Powstańców Wielkopolskich i Spacerowej w Wolsztynie, a także Jeziornej w Karpicku, przebudowę ulicy Konopnickiej w Wolsztynie, czy też przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z obwodnicą.

Zaplanowano także modernizacje infrastruktury technicznej w Parku Miejskim, przebudowę kładki nad ulicą Poniatowskiego, czy uruchomienie i obsługę systemu rowerów miejskich. Ponad 2 mln zł zaplanowano na przebudowę szkół podstawowych, w tym: Szkoły Podstawowej w Tłokach, Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie. Kompleksową modernizację energetyczną ma przejść również budynek Ratusza. O wszystkich inwestycjach oraz ich planowanych kwotach szczegółowo napiszemy, gdy budżet zostanie już ostatecznie uchwalony.

Gmina Przemęt na inwestycje w 2022 roku planuje wstępnie przeznaczyć blisko 5 milionów złotych. Co może powstać? Przede wszystkim drogi: od Biskupic do Sokołowic, droga do cmentarza w Solcu Nowym, a także odcinki w Mochach, Sączkowie, Siekówku, Przemęcie, Kaszczorze, Kluczewie, Buczu, czy Nowej Wsi. Zaplanowano też środki na budowę trzech ścieżek rowerowych, na które w tym roku powstawała dokumentacja, a także właśnie na przygotowanie niezbędnych dokumentów na budowę ścieżki przy trasie wojewódzkiej nr 305. Planowana jest też budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt, modernizacje w świetlicach wiejskich, czy budowa oświetlenia w kilku miejscowościach.

Z kolei gmina Siedlec na inwestycje planuje przeznaczyć ponad 8 mln zł. Te najważniejsze, to: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32, budowa parkingu w Siedlcu, przebudowa dróg w Starej Tuchorzy, Godziszewie, Mariankowie, Wielkiej Wsi, czy Żodyniu. Zaplanowano też wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach, czy poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie, jak i modernizację oświetlenia.

Media obecne terenie przygranicznym. Znamy zasady.

Wideo

Dodaj ogłoszenie