Mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Gmina Przemęt
Udostępnij:
Od 12 do 19 listopada tego roku odbędą się konsultacje społeczne dot. Projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028.

Wójt gminy Przemęt Janusz Frąckowiak poinformował:

- Uwagi można przesłać na wypełnionym formularzu elektronicznie na adres e mail: [email protected] wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt”, a także  na wypełnionym formularzy w formie papierowej w kopercie z dopiskiem „Uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt” – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, drogą pocztową lub osobiście poprzez złożenie uwag do urny znajdującej się w holu wejściowym budynku Urzędu Gminy Przemęt - wskazuje.

Warto dodać, że omawiana właśnie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022 – 2028 została opracowana jako zbiór celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań mających w efekcie przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy, a w szczególności tych osób, które są zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Dokument jest kontynuacją i uzupełnieniem działań zawartych w będącej w przygotowaniu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021– 2027.

Najważniejsze problemy społeczne występujące na terenie Gminy Przemęt zostały zdiagnozowane na podstawie danych statystycznych, sprawozdań oraz badań ankietowych. Dodatkowo przeprowadzono analizę strategiczną opartą na identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społeczne.
O wynikach konsultacji – które uwzględnione zostaną w strategii - poinformujemy, gdy te już zostaną zebrane i opracowane przez wyznaczone do tego osoby.

Media obecne terenie przygranicznym. Znamy zasady.

Wideo

Dodaj ogłoszenie