Polecamy

Nowa ścieżka rowerowa Stradyń – Kębłowo      © powiatwolsztyn.pl
[3/11]

Nowa ścieżka rowerowa Stradyń – Kębłowo

Nowa ścieżka rowerowa Stradyń – Kębłowo

W dniu 21 grudnia 2018r. odbył się odbiór techniczny zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3814P Stradyń – Kębłowo – etap I”. W ramach inwestycji została wykonana ścieżka rowerowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ścieżka o długości ok. 1,1 km powstała od końca zabudowań w m. Kębłowo do m. Stradyń.

Najnowsze wiadomości

reklama