Ogłoszono przetarg na ścieżkę pieszo - rowerową w Wolsztynie

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Jeszcze w tym roku ścieżka powinna zostać oświetlona
Jeszcze w tym roku ścieżka powinna zostać oświetlona UM Wolsztyn
Pod koniec lipca informowaliśmy, że gmina Wolsztyn zakończyła przyjmowanie i jednoczesnie otworzyła oferty w związku z przetargiem na budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej w Karpicku.

Jak informowaliśmy, w sumie przy ścieżce mają powstać 23 lampy w technologii LED. Władze wyceniły to zadanie na 140 500 złotych. Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta, która nieznacznie przekracza założony budżet. W tym wypadku jednak bardzo nieznacznie. Firma MPGROUP Michał Przyszlak z Bytomia Odrzańskiego zaproponowała, że zainstaluje lampy za 141 314,70 złotych. Władze już podjęły decyzje odnośnie podsumowania tego zdania. Nie było zaskoczenia, postanowiono nieznacznie zwiększyć budżet dla tego zadania, a tym samym wskazano, że firma z Bytomia Odrzańskiego będzie wykonawcą robót przy ścieżce w Karpicku.

- Oferta wymienionego wyżej Wykonawcy odpowiada wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca ponadto wykazał niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Oferta Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ocenie ofert i została uznana za najkorzystniejszą – podsumował zastępca burmistrza Wolsztyna Tomasz Spiralski.

Tymczasem gmina ogłosiła kolejny przetarg. Tym razem na wykonanie a ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Dworcową i ul. Dąbrowskiego w Wolsztynie. Droga ma mieć szerokość od 3,5 do 4 metrów i zostać wybudowana na odcinki 312, 76 metrów. Nawierzchnia drogi pieszo – rowerowej ma zostać wykonana z kostki betonowej. Całość ma również zostać oświetlona.

Oferty można składać do 17 sierpnia tego roku. Wtedy również nastąpi ich otwarcie. Z kolei zadanie – jeśli uda się rozstrzygnąc przetarg w pierwszym terminie – powinno rozpocząć się jesienią tego roku. Cykliści oraz piesi już nie mogą się doczekać nowego miejsca na bezpieczny przejazd, czy przejście.

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Dodaj ogłoszenie