Programy Mój Prąd i Czyste Powietrze w czasie pandemii koronawirusa. Czy i jak można z nich skorzystać?

Przemysław Zańko
Przemysław Zańko
Już wkrótce programy Czyste Powietrze i Mój Prąd zostaną ze sobą zintegrowane – nie trzeba będzie składać dwóch wniosków.
Już wkrótce programy Czyste Powietrze i Mój Prąd zostaną ze sobą zintegrowane – nie trzeba będzie składać dwóch wniosków. pxhere.com
Okazuje się, że trwająca pandemia koronawirusa nie przekreśliła możliwości skorzystania z rządowych programów. Sprawdź, jak możesz z nich skorzystać.

Rządowe programy Mój Prąd i Czyste Powietrze mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Pierwszy z nich umożliwia uzyskanie środków na instalację fotowoltaiczną, zaś drugi – na liczne przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Nic dziwnego, że zainteresowanie tymi programami pozostaje wysokie nawet w obliczu koronawirusa. Okazuje się bowiem, że nawet mimo pandemii nadal można skorzystać z Mojego Prądu i Czystego Powietrza. Poniżej wyjaśniamy, jak złożyć wniosek mimo obecnych utrudnień.

Mój Prąd – czy można skorzystać z programu w czasie zagrożenia koronawirusem?

Pandemia nie powstrzymała programu Mój Prąd, który odbywa się nadal na prawie niezmienionych zasadach. Z popularnego programu skorzystało w 2019 r. wiele osób – przyznano dofinansowanie na ponad 27 tys. instalacji fotowoltaicznych. W związku z ogromnym zainteresowaniem 13 stycznia 2020 r. ruszył drugi nabór wniosków, który potrwa do 18 grudnia 2020 r.

Wnioski o dotację do 5 tys. zł przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej można je było składać zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, jednak od 31 marca obowiązują już tylko e-wnioski.

– Od 31 marca papier w Moim Prądzie staje się przeszłością – poinformował Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. – Kanał elektroniczny na gov.pl to sposób na szybsze uzyskanie pieniędzy na domową fotowoltaikę.

Osoby chcące złożyć wniosek mogą to zrobić na stronie mojprad.gov.pl. W tym samym miejscu można sprawdzić status już złożonego wniosku. Wymagane jest posiadanie profilu zaufanego albo e-dowodu. Jak informuje rządowy serwis, czas rozpatrywania wniosku to obecnie ok. 3 miesiące.

Co ważne, od 13 marca do 8 maja 2020 r. zawieszona jest infolinia NFOŚiGW, pod którą można było uzyskać informacje dotyczące programu Mój Prąd. W razie wątpliwości z Funduszem należy więc kontaktować się mailowo.

Mój Prąd – jak złożyć wniosek podczas pandemii?

Jak już wskazano, wniosek składa się na stronie mojprad.gov.pl. Osobom, które nie mają e-dowodu, potrzebny będzie profil zaufany, który można założyć pod adresem www.pz.gov.pl. Następnie należy przygotować elektroniczne wersje wymaganych załączników. Oto pełna lista:

 • oświadczenie RODO dla wnioskodawców programu Mój Prąd,
 • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko dla osób, które montowały instalację samodzielnie, mając do tego niezbędne kwalifikacje).

Po przygotowaniu załączników należy zalogować się do panelu Mój GOV na stronie gov.pl. Tam użytkownik wybiera usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”. Następnie należy podążać za wskazówkami pojawiającymi się na ekranie. Po wypełnieniu wniosku, dołączeniu wymaganych załączników i złożeniu elektronicznego podpisu pozostaje już tylko wysłać dokumenty elektronicznie. Co ważne, po wysłaniu wniosku nie można już niczego w nim zmienić. Informację o poprawnym złożeniu wniosku użytkownik otrzyma drogą mailową oraz na swoją skrzynkę ePUAP. Również mailowo nadejdzie informacja o ewentualnych błędach we wniosku.

Warto wiedzieć, że już wkrótce program Mój Prąd ma być zintegrowany z programem Czyste Powietrze, dzięki czemu będzie możliwe złożenie tylko jednego wniosku zamiast dwóch. Według informacji na dzień 21.04.2020 r. nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie to się stanie.

Czyste Powietrze – czy można skorzystać z programu w czasie pandemii?

Z programu Czyste Powietrze nadal można skorzystać mimo pandemii na tych samych zasadach co dotąd. Na przełomie marca i kwietnia program miał ruszyć w nowej odsłonie, na zmienionych warunkach. Z powodu zagrożenia COVID-19 termin ten uległ jednak przesunięciu. Według informacji dostępnych na dzień 21.04 nie wiadomo jeszcze, jaki jest nowy termin.

– W związku z obecną sytuacją w kraju (COVID-19) NFOŚiGW ogłosi termin naboru na nowych zasadach po Świętach Wielkiej Nocy – czytamy na stronie Funduszu.

Do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach wnioski o udział w programie należy składać na dotychczasowych zasadach. Należy jednak pamiętać, że w związku z pandemią z oddziałami Funduszu można kontaktować się wyłącznie mailowo lub telefonicznie. Odpowiedzi na swoje pytania można też szukać na swoim Portalu Beneficjenta.

Przypomnijmy, że program Czyste Powietrze ruszył oficjalnie 18 września 2018 r. Od tej pory nabór odbywa się w sposób ciągły, zaś jego zakończenie przewiduje się w dniu 30 czerwca 2027 r. Wszystkie prace objęte umową muszą z kolei zakończyć się do 30 czerwca 2029 r.

Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek?

Wnioski o udział w programie Czyste Powietrze przyjmują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sposób składania wniosku może się nieco różnić w zależności od regionu – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej swojego oddziału Funduszu.

Trzeba pamiętać, że w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zamknięte zostały wszystkie punkty konsultacyjne, w których można było zadać pytania związane z programem. Dlatego obecnie z Funduszem trzeba kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

Ogólna procedura składania wniosku wygląda następująco. Jak informuje Fundusz, najpierw należy założyć i aktywować konto na Portalu Beneficjenta należącego do odpowiedniego WFOŚiGW. Szczegółową instrukcję można znaleźć na stronie swojego oddziału Funduszu. Następnie posiadacz konta ma trzy możliwości złożenia wniosku:

 1. Przez Portal Beneficjenta – wniosek należy wypełnić podwójnie: elektronicznie oraz na papierze. Wersję papierową wraz z załącznikami trzeba dostarczyć do wojewódzkiego oddziału Funduszu lub do urzędu gminy, jeśli bierze ona udział w programie. Obecnie wersję papierową wniosku składa się drogą pocztową. Niektóre urzędy założyły też w skrzynki podawcze w wejściach do swoich siedzib, do których również można wrzucać dokumenty.
 2. Przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego – wniosek wypełnia się i składa tylko elektronicznie. Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie wszystkich wymaganych załączników (w tym m.in. podpisanych oświadczeń).
 3. Wyłącznie na papierze – tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości złożenia wniosku elektronicznie. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie wojewódzkiego oddziału Funduszu lub w urzędzie gminy uczestniczącej w programie, jednak w czasie pandemii może się to okazać utrudnione lub niemożliwe.

Składanie wniosków zostanie ułatwione po wejściu w życie planowanych zmian w programie Czyste Powietrze.

[QUIZ] Czy wiesz, co cię truje? Sprawdź swoją wiedzę o smogu

Czyste Powietrze – co się zmienia w programie?

Po zmianach w programie, które pierwotnie planowano na przełom marca i kwietnia 2020 r., uruchomiona zostanie możliwość składania wniosków za pośrednictwem rządowego portalu gov.pl. Oznacza to, że wniosek będzie się składać całkowicie elektronicznie, bez kopii papierowej. Dodatkowo czas rozpatrywania wniosku zostanie skrócony do maksymalnie 30 dni. Do tej pory było to 90 dni, a i tak urzędy nie zawsze dotrzymywały tego terminu – zdarzały się przypadki, że petent czekał na załatwienie sprawy nawet ponad 200 dni.

Zapowiedziano również wiele innych istotnych zmian:

 • uproszczenie wniosku o dotację (zastąpienie części wymaganych dokumentów oświadczeniami);
 • możliwość otrzymania dofinansowania na przedsięwzięcia już rozpoczęte lub zakończone – program obejmie inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • wysokość dotacji zależna od efektu ekologicznego – im lepsze efekty da przedsięwzięcie, tym więcej pieniędzy będzie można otrzymać;
 • włączenie w program sektora bankowego (banki będą źródłem części finansowania) oraz jednostek samorządu terytorialnego (zwiększy się udział gmin w programie);
 • wprowadzenie dotacji dla osób, które już wymieniły źródło ciepła – będą one mogły otrzymać do 10 lub do 15 tys. zł na termomodernizację;
 • integracja Czystego Powietrza z programem Mój Prąd – nie trzeba już będzie składać dwóch osobnych wniosków, gdyż Czyste Powietrze umożliwi otrzymanie dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wprowadzona zostanie również kluczowa zmiana, jeśli chodzi o zasady przyznawania dotacji. Jak informuje NFOŚiGW, wojewódzkie oddziały Funduszu nie będą już potwierdzały dochodów wnioskodawców (kontrole będzie przeprowadzał Urząd Skarbowy), a sami wnioskodawcy zostaną podzieleni na 3 grupy:

 1. Pierwsza – znajdą się w niej wnioskodawcy z podstawowym poziomem dofinansowania (do 20 tys. zł). Osoby te muszą mieć roczny dochód nieprzekraczający 100 tys. zł, a swoje dochody zadeklarują oni w postaci oświadczenia.
 2. Druga – trafią do niej wnioskodawcy z podwyższonym poziomem dofinansowania (do 32 tys. zł), które obejmie do 60 proc. wartości inwestycji. Dla wnioskodawców z tej grupy dochód netto na osobę nie może być wyższy niż 1400 zł miesięcznie (gospodarstwo domowe wieloosobowe) lub 1960 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe). Dochody zostaną potwierdzone zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej.
 3. Trzecia – wnioskodawcy z tej grupy otrzymają świadczenie w ramach pomocy społecznej (program StopSmog). Możliwe będzie uzyskanie do 100 proc. finansowania na termomodernizację lub wymianę pieca, ale w kwocie nie wyższej niż 53 tys. zł.

Jak dotąd nie ogłoszono terminu wejścia tych zmian w życie, powinno to jednak nastąpić wkrótce.

Źródło: NFOŚiGW, mojprad.gov.pl, www.pz.gov.pl

Skok liczby mieszkań kupowanych za gotówkę

Wideo

Materiał oryginalny: Programy Mój Prąd i Czyste Powietrze w czasie pandemii koronawirusa. Czy i jak można z nich skorzystać? - Nowy Tomyśl Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie