Sprawdziliśmy, jak pomaga się seniorom podczas pandemii

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Pixabay
Sprawdziliśmy, jak po kilku miesiącach od wprowadzenia funkcjonuje w naszym powiecie rządowy program – Korpus Wsparcia Seniorów.

Okazuje się, że tylko w jednej gminie program ten jest realizowany, a mianowicie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie. Jak poinformowała nas z-ca dyrektora OPS Arleta Sobczak, wolsztyński środek realizował ten rządowy program w okresie od 20 października do 31 grudnia. W tym okresie z powyższego wsparcia skorzystało 3 seniorów, w tym jedna osoba korzystała systematycznie w formie dostarczania artykułów spożywczych, środków higieny osobistej czy też realizacji recept.

OPSy w Przemęcie oraz Siedlcu programu nie realizowały. Nie oznacza to jednak, że seniorzy zostali pozostawieni sami sobie. Prócz rządowego programu wolsztyńscy seniorzy mogą korzystać z pomocy materialnej, a także w formie usług opiekuńczych, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Z kolei pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu dzięki wskazaniom sołtysów w okresie Świąt Bożego Narodzenia dotarli z słodkimi upominkami do seniorów w potrzebie. Po przeprowadzonej Świątecznej Zbiórce Żywności pracownicy socjalni dostarczyli paczki także osobom starszym i schorowanym.

Z kolei w gminie Przemęt gdy pojawi się zgłoszenie i konieczność udzielenia pomocy i wsparcia osobie starszej, działania podejmują pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie. - Stale, także w okresie pandemii Covid-19 każdy może zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie i powiadomić o pojawieniu się konieczności wsparcia osoby starszej - usłyszeliśmy.

Na terenie gminy Przemęt obecnie wspieramy seniorów w ramach zasobów własnych. Nie korzystamy z dofinansowania w ramach Programu Wspieraj Seniora. Na terenie gminy licznie występują rodziny wielopokoleniowe, które we własnym zakresie zabezpieczają potrzeby osób starszych. Ponadto w GOPS  istnieje możliwość konsultacji telefonicznej z psychologiem. Każdy kto potrzebuje tego typu wsparcia, również senior, zgłasza taką potrzebę telefonicznie.

Mniej wina w Europie

Wideo

Dodaj ogłoszenie